Basics of marketplaces

Learn the basics of marketplaces. A marketplace business is an online platform that connects buyers and sellers of goods or services.

Basics of marketplaces
Basics of marketplaces
Basics of marketplaces
Basics of marketplaces
Basics of marketplaces
  1251 Students

A marketplace business is an online platform that connects buyers and sellers of goods or services. In order to be successful, a marketplace business must have a customer-centric design, a seamless user experience, and generate demand for its products or services.

Available lessons

Basics

"What you should know"

Sustaining

"Important"

Definition

"How"

Marketplace

Dzięki generatorowi rynku możesz zbudować stronę internetową, na której ludzie mogą oferować swoje aktywa a inni je przyjmować

Marketplace
Marketplace
Marketplace
Marketplace
Marketplace
  224 user

Marketplace dla logistyki

Zbuduj swój własny rynek jak uber. Połącz kierowców z tymi, którzy potrzebują dostawy lub transportu

Marketplace dla logistyki
Marketplace dla logistyki
Marketplace dla logistyki
Marketplace dla logistyki
Marketplace dla logistyki
  224 user

No blog posts